Menu

Praktyki zawodowe

21 grudnia 2017

Ponizej przedstawiamy harmonogram praktyk, zakresy praktyk i wzory dzienniczków praktyk. Można je pobrać i wydrukować.

Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu (zgodnie z Regulaminem Praktyk).

Zobacz także